Glemt log på?   Registrer  

Profil

Profil/om os

I Børnehaven Parkhøj er vi 6 faste ansatte. Vi har arbejdet sammen i mange år.

Jeannette Leder

Jette Pædagog

Axel Pædagog

Sonny Pædagog

 Pædagogmedhjælper: 

Bestyrelsen

 

Børnehaven Parkhøj er en selvejende institution under Børneringen og har en bestyrelse med arbejdsgiverkompetence.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

De forældrevalgte medlemmer vælges på efterårsforældremødet i lige årstal. Der vælges 3 medlemmer som vælges for 2 år samt 2 suppleanter som vælges for et år af gangen.

Der planlægges 4 bestyrelsesmøder på et år.

Bestyrelsen finder det vigtigt at være i løbende dialog med leder og medarbejdere for at træffe de rigtige beslutninger for børnehaven.

Børnehavens indretning

Børnehaven Parkhøj er beliggende i 3 lejligheder, der er slået sammen og har gennemgået en total renovering.

I børnehaven Parkhøj arbejder vi i funktionsopdelte rum. Det betyder at børnehavens rum er indrettet til forskellige funktioner og ikke som traditionelle ”stuer”. Vi har et værksted, en stor stue, en mindre ny stue samt et køkken. Alle børn er tilknyttet en fast primærvoksen og spiser frokost i en fast gruppe.

 

Forældreanbefaling

Parkhøj er en meget tryg og dejlig børnehave, hvor børnene stor-trives. Vores yngste søn går i Parkhøj, og hans storebror gik der før ham. De har begge været meget glade for både personale og legekammeraterne i børnehaven. Personalet er meget stabilt og kan derfor skabe nogle gode rammer for børnene. De mange fine traditioner som sørøver-uge, O.L., bedsteforældredag osv. er også med til at skabe gode pejlemærker for børn og os forældre. Jeg vil på det varmeste anbefale Parkhøj, hvis man ønsker en overskuelig, tryg og rar hverdag for sit barn. Med venlig hilsen Sigrid Bennike.