Glemt log på?   Registrer  

Bestyrelsen

Børnehaven er en selvejende institution, hvilket betyder at bestyrelsen varetager det overordnede ansvar for ledelsen af børenhaven. Bestyreslen er ansvarlig overfor Københavns Kommune for overholdelse af budettet m.v.

 

Principper og mål for bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen afholder minimum fire møder om året. Den har det overordnede pædagogiske, juridiske samt økonomiske ansvar og afstikker de overordnede rammer for børnehavens virksomhed. Bestyrelsen er med til at skabe bedst mulige arbejdsvilkår for personalet og dermed bedst mulige vilkår for institutionens børn og forældre. Bestyrelsen har fastlagt en dagsorden, så børnehavens økonomi, hverdag, planlægning ag arrangementer m.v. gennemgås og diskuteres på hvert bestyrelsesmøde. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt.

Referat fra bestyrelsesmøder samt navne på medlemmerne er ophængt på tavlen ved garderoben.

Lederen har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde over for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 udpeges af Grøndals sogns menighedssamfund, 3 vælges af og blandt forældrene. Bestyrelsen udpeges/vælges for perioder af 2 år med valg i lige år.

Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og udpeges 1 suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Grøndals sogns menighedssamfund. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf.

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde som afholdes inden for perioden oktober-december. Den siddende bestyrelse indkalder til valg. Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen, i den rækkefølge de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer.

 

Bestyrelsesformand: Line Plinge; Næstformand: Lene Zebitz Eriksen

Leder: Jeannette Matern