daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Fyrtårnsinstitution i projekt Kom med Ud i naturen

Hvis du vil vide mere om begrebet Fyrtøjsinstitution så >>klik her<<

Af Karen Bollingberg, Jette Olsen (leder) Sonny (pædagog)

Parkhøj Børnehave er en selvejende institution beliggende i Brønshøj i København tæt ved Bellahøj og Degnemosen. Det er en institution, som ikke opfatter sig som naturinstitution, men benytter naturen og uderummet meget i den pædagogiske praksis. Institutionen ligger i en lejlighed uden egen legeplads. Børnehaven er organiseret i funktionsopdelte rum med et værksted til kreative aktiviteter, en stor og en lille stue til blandt andet samling, børneyoga, rytmik, skoleparatheds aktiviteter mm. De har to turbusser med plads til 13 børn og to voksne. Børnegruppen er homogen og kommer fra velfungerende familier fra villakvarter og højhuse.

Særlige styrker i institutionen:

 • Pædagoger, som kan lide at være i naturen og ikke er bange for at bevæge sig
 • Pædagoger, som ved at mad, vand, varme, nærvær og tillid er vigtigt
 • Pædagoger, som er opmærksomme på hvad børnene er optaget af, og som kan få børnene til at følge sig. De peger på naturen, spøger, er nysgerrige og undrer sig sammen med børnene
 • Pædagoger, som samtaler om naturen, reflekterer med børnene, og bruger deres fantasi.
 • Pædagoger, som sætter rammerne, men lader børnene selv udfylde dem. De guider når der er brug for det og trækker sig, når børnene kan selv. De udfordre børnenes komfortzone og har en hånd når der er brug for det.
 • De har udarbejdet en lokalitetsliste bestående af 30 forskellige steder, som de veksler i mellem året rundt i al slags vejr.
 • Institutionen har natur i nærområdet, ingen egen legeplads og 2 turbusser

Vigtige erfaringer som Parkhøj gerne vil give videre

 • Hop ud i det – tag ud i naturen – lad jer inspirere af det område I nu er i – undersøg og gå på opdagelse
 • Køb flyverdragt til de voksne – Natur og udeliv skal ikke strande på at personalet fryser
 • Gør det ikke sværere end det er – lad ikke planlægning af projekter forhindre jer i at komme ud
 • Lad børnene være dem der går forrest, men med jer som guider bag
 • Man behøver ikke så meget grej: Børnene skal have rygsæk med skiftetøj, vanddunk, madpakke og tøj som passer til årstiden
 • Pak let – vi bruger en trækvogn
 • I vores trækvogn er der vand/kopper, tovværk til hulebygning og bestigning af skrænter, bålgrej (gryde tændstikker mm) snitteknive, undersøgelsesudstyr med beholdere til smådyr mm og forstørrelsesglas, fiskenet. Hvis det er koldt kan vi godt have varm te med, eller en pose kartofler, som kan bages i sølvpapir i bålet. Vi kan også godt tage løbecykler og sandlegetøj med.

På tur til ”Grusgraven” med Parkhøj Børnehave

Naturen er et fantastisk læringsrum for børnene at udvikle sig i. Den giver oplevelser, der udvikler respekt og forståelse for og glæde ved at være i naturen. De lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. Børnene vil fx blive udfordret fysisk og lære at bruge deres krop på nye måder og få en bred palette af nye sanseindtryk og betydningsfulde naturoplevelser samtidig med at der leges og sociale relationer opstår og udvikles. Parkhøjs børn oplever at få både by og land som læringsrum til at udvikle sig i (Fra Parkhøjs hjemmeside – pædagogiske læreplaner)”

Vi er på vej til Lynge. I busser sidder 10 børn i alderen fra 4-5 år, naturpædagog/chaffeur Sonny og Jonas som pædagogmedhjælper og jæger. Vi skal op til et af Parkhøjs favoritsteder, som de kalder for grusgraven. Det er en gammel grusgrav i en skov, med klatretræer, bålplads og mange muligheder for naturoplevelser. Nogle børn sidder helt stille og lytter til børnesangene, som kommer ud af højtalerne, andre snakker sammen. Jonas snakker med et barn om bladenes farver: ”Kan du se hvilke farver bladene har?” Barn: ”De er gule og brune og også lidt grønne – så mister de bladene – bladene falder ned ligesom sne – og Jonas siger: ”så er det kun nåletræerne som har nåle tilbage”. To børn snakker sammen og den ene fortæller den anden at der er vilde dyr i skoven; tigre og løver og den ene dreng siger ”min far har set en ræv løbe over vejen”.

bus

Foto 1: Bussen er nået frem til skoven

Vi er nået op til Skoven og børnene går ud af bussen, trækvognen komme også ud, med vand, kopper, økse, undersøgelsesudstyr beholdere og forstørrelsesglas. Det er en smuk dag kølig men med sol. Vi når til bålpladsen hvor rygsækkene tages af og de børn, som er sultne spiser lidt af madpakken.

1

Foto 2: Ved bålpladsen spises der madpakker og drikkes vand

Så går børnene i gang med forskellige aktiviteter, nogle klatrer på skrænterne nogle finder birkebark og små tørre grene sammen med Jonas til bålet. Børnene er hjemmevandt og bevæger sig rundt i området på egen hånd. En gruppe drenge er i gang med at klatre op i et klatretræ. Sonny er i nærheden og giver gode råd og husker børnene på hvilke klatreregler der er.

2

Foto 3: En gruppe drenge klatrer i et træ mens en anden har fundet en hule

Tre piger er gået på opdagelse efter smådyr i området. De har en lille plasticskovl, et stort forstørrelsesglas og lupglas med, en ting til hver. Der er lidt uenighed om hvem som skal holde hvad. Jonas hjælper dem med at flytte en stor sten og ret hurtigt finder de en regnorm.

3

Foto 4: Tre piger har fundet en stor regnorm

En større gruppe drenge er gået i gang med en fangeleg på skrænterne hvor Jonas er den farlige. Jonas forklarer at de skal have varmen fordi den ene har fået lidt for lidt tøj med. Og sådan fortsætter legen i mindre grupper afhængig af det enkelte barns særlige interesse.

Efter et par timer samler Sonny og Jonas børnene. De skal på tur ind i den mørke granskov. For at komme ind i granskoven skal børnene forcerer en stor bunke grene, det er lidt svært for nogle mens andre hopper lige igennem. Med jævne mellemrum stopper børnene op enten fordi de har fundet noget spændende eller fordi Jonas og Sonny peger på interessante naturfænomener: En kæmpe myretue, en brunstokket rørhat, en kogle spist af en mus, et mussehul, de smager på skovsyre, finder både hjortespor, hjortelorte og uglegylp. Børnene er opmærksomme, nysgerrige og undersøgende; de finder svampe og kogler og stjernemos. De kikker på harpiks som drypper fra et træ og snakker om at det er træets blod og at man kan bruge det til at tænde op med i stedet for birkebark. Børnegruppen bevæger sig ind i en lille skov af bregner – ”nu er vi i dinosaurskoven ”siger Jonas og børnene er helt med på legen. Jonas forklarer at det er den type planter, som også levede samtidig med dinosaurerne. En af drengene har fundet en kindtand til den tyranosaurus rex, som han er ved at lave der hjemme. Jonas spørger børnene om de kan huske hvad dinosaurusplanterne rigtig heder. ”Bregner” er der en som svarer. Jonas forklarer at de bedre kan huske hvor de har været, hvis han kalder stedet dinosaurskoven. Børnene kommer forbi en kæmpe brændestabel og nu går de i gang med at tælle årringe – det tager lang tid. De tæller og diskuterer hvilke stammer, som er den ældste ”se ” siger en dreng ”den er kun ni år gammel”

4 copy 5 copy

Foto 5 og 6: Jonas tæller årringe sammen med børnene

Så er vi tilbage ved bålet igen og aktiviteterne fortsætter der. Der er en større gruppe børn, som er gået med Sonny over til nogle rådne træstammer for at finde smådyr. De har beholdere med som de kan samle dyrene i. En pige viser begejstret en kæmpe regnorm frem ”se lille bassemand den går i spagat”, en dreng forklarer at han har fundet både et tusindben og en skarnbasse. Sonny forklarer at de som regel ikke går så højt op i at artsbestemme dyrene en bille er en bille.

Dagen er gået hurtigt rygsækkene skal pakkes, trækvognen skal pakkes og bålet slukkes, og børn og pædagoger bevæger sig hjem ad igen mod bussen, som står og venter. Der er sang og småsnak i bussen en enkelt er faldet i søvn. Hjemme i institutionen i gen er der frugt og vand. Børnene fortæller om forskellige højdepunkter fra dagen ”at finde en brunstokket rørhat”, ”at klatre i træer” ”at klatre i skrænten”, ”den store regnorm” ”at finde dyr”, ”at finde min tyranosaurus Rextand” og en dreng syntes at det største han havde oplevet er at se en anden drengs tusindben og skarnbasse.

Interview med Parkhøj børnehavens leder Jette og naturpædagog Sonny

Parkhøj Børnehave er en selvejende institution ”vi er ikke en skovbørnehave, men naturen fylder meget” Der er seks fastansatte, 4 pædagoger og to pædagogmedhjælpere, en leder Jette, en souschef Jeanette, to pædagoger Sonny og Axel og to pædagogmedhjælpere Morten og Jonas. Institutionen ligger i en lejlighed uden egen legeplads. Derfor bruge børnehaven nærmiljøet og de to turbusser meget i hverdagen. Busserne bruges dagligt som transportmiddel til at besøge forskellige steder. De har udarbejdet en lokalitetsliste bestående af 30 forskellige steder, som de veksler i mellem året rundt i al slags vejr.

Nærmiljø: I deres nærmiljø ligger Degnemosen, en naturlejeplads og Københavns Kommunes skolehaver ved Grønnedalsvænge. De børn som ikke er på tur med ”skovtroldene” bruger naturen og uderummet i nærmiljøet ”Før vi fik turbusserne brugte vi en af Københavns Kommunes skolehaver meget, hvor vi dyrkede vores egne grøntsager og krydderurter og tog det med hjem og spiste det. Det kunne vi godt gøre igen. Vi går på naturlegeplads i nærområdet, hvor der er vand, sand og skov eller ned i Degnemosen og kikker på fugle og træer. Vi har også årskort til Zoologisk have”

Personalet: Leder Jette har været ansat i 9 år i Parkhøj Børnehave, før det har hun været leder i andre institutioner i Brønshøj. Hun er uddannet pædagog og hendes opgaver er både administrative men også på gulvet hvor hun deltager i den pædagogiske hverdag både hjemme og på ture ud af huset. Pædagog Sonny har arbejdet i skovbørnehave siden 2001 og blev ansat i Parkhøj da skovbørnehaven han arbejdede i og Parkhøj fusionerede. I den forbindelse blev koncepterne fra skovbørnehaven med udeliv og ture i naturen trukket med over sammen med de to turbusser ”Skovtroldene”.

”Før handlede det om at sætte en masse ting i gang – det gør vi selvfølgelig stadigvæk men nu handler det mere om at give børnene nogle af de oplevelser, som er herude i skoven på stranden i alt slags vejr og ting som knytter sig til årstiderne. Vi vil ud og lade os inspirere i løbet af dagen”

”Det er ikke sådan at vi siger at i dag skal vi ud at kikke på det eller det – det er mere flowagtigt – ud at lade os inspirere af stedet – vi ved jo godt hvad vi kan lave de forskellige steder og hvilke muligheder der er” Vi har vores skovhus med bålplads, hvor vi sidder omkring bålet og snitter i pinde. Vi har også buske deroppe hvor vi samler bær eller hyldeblomster. Så laver vi saft og drikker det. Vi samler svampe – vi bruger det som er. Vi spiser naturen – det vi kan og det vi er sikre på”

Den måde børnehaven arbejder med naturformidling på kan eksemplificeres med følgende beskrivelse fra Sonny: ”Vi skal ikke ud af lære dem at samle svampe, men de lærer nogle enkelte svampe at kende. Så er det ligesom en skattejagt: Man går ud og man er med børnene og så siger man at hvis I ser en svamp så snakker vi lige om den, så de ligesom er med. Der er jo en million svampe – alle mulige forskellige. Vi får set en masse ting og vi får set forskellen på dem: Hvorfor er der nogle, som har rør nedenunder og hvilke som har lameller, eller hvilke, som man skal holde særligt øje med – og nogle kan farve på tøjet og nogle dufter meget kraftigt – alle de her ting”

Særlige tursteder: Børnehaven komme vidt omkring med turbusserne: ”Vi har gennem årene opbygget en turguide med alle de lokaliteter vi benytter. Den ligger i børnenes garderobe, så forældrene kan se hvor f.eks. Diamantskoven er og hvor børnene har været når de kommer hjem med ”diamanter”. De har 30 lokaliteter fordelt rundt om på Sjælland f.eks. Solrød strand, kalkbruddet i Karlstrup, Dødningehovedborgen på Amager, Søndermarken i København, Hareskoven, Frilandsmuseet, shelterpladsen ved Strandmøllen, Diamantskoven i Hørsholm, Salamamdersøen i Uggeløse, Naturlegepladsen i Hillerød, Skovhuset ved Arresø, Stranden ved Liseleje og mange flere. De udvalgte steder består af naturlegeplads, byggelegeplads, skov, strand, grusgrav, kalkbrud, park, dyrehave, museer. Som de selv udtrykker det ”er der nogle steder som er mere populære end andre”. ”De steder vi benytter rigtig meget er Hareskoven, fordi den ligger tæt på og så har vi mere tid der ude. Hvis vi f.eks. tager til Solrød strand, så tager det måske 40 min hver vej og så er der jo ikke så meget tid tilbage – men vi gør det om sommeren. Når Børnehaven skal vælge dagens lokalitet kikker de på vejrudsigten, og hvis det regner finder de et sted med lidt læ med shelter hvor der er nogenlunde tørt til tasker. Årstiderne bestemmer hvor det er godt at være. Vi har lige været i Dyrehaven og set hjortebrunsten. Vi bruger skovhuset om vinteren med de små fordi der kan vi skifte bleer inde og så er der en skov hvor de kan lege.”

Grusgraven ved Farum er et af Parkhøjs favoritsteder – som Sonny siger ”det er et super legested”. Han begrunder det med ”-at børnene leger godt derude, der er bålplads, man kan gå ture i området, der er skoven som grusgraven ligger i og den tætte granskov, som er et helt andet naturområde, hvor man kan finde hjortespor, rævehuller. Der er mange muligheder og masse materiale, hvis de vil bygge huler”. Bålpladsen er et naturligt samlingspunkt hvor de spiser madpakker får lidt varme, det er ikke altid de laver bål men når der er bål er der altid en voksen, så kan børnene sidde og snitte lidt eller bare være på pladsen

Genkendelighed: Jo flere gange vi har været et sted jo bedre kender børnene stedet, så har de billeder på hvad man laver det pågældende sted og går bare i gang med leg og undersøgelse. Børnegruppens sammensætning påvirker dagens aktiviteter mere end pædagogerne. Sonny forklarer at nogle børn bygger huler, andre er interesseret i småkravl eller frøer, nogle går på opdagelse, nogle klatrer i træer og nogle spiller bold på græsarealerne. ”Vi tager almindelige ting med ud som f.eks. bolde og bruger dem i den sammenhæng vi er i.”

Organisering: En gang om ugen har personalet planlægningsmøde, hvor turgrupperne sammensættes med udgangspunkt i pædagogiske overvejelser i forhold sociale kompetencer, alder, ture målrettet en bestemt gruppe (store-, mellem- eller lillegruppen) og legerelationer. Som regel er der en gruppe på tur og en gruppe hjemme. Turbussen tager afsted med 10-13 børn og to voksne, minimum fire gange om ugen. Begge pointerer at man er nødt til at have en bedre normering når man tager på tur end når man er hjemme – hvis der opstår situationer hvor man er nødt til at gå fra med et barn. Den børnegruppe som er hjemme benytter nærområdet og Jette fremhæver at ”vi er ret privilegerede, vi ligger i et smørhul, med naturlegeplads med sand, vand og skov og Degnemosen som baghave”

Planlagte mål og projekter: ”Vi har selvfølgelig også planlagte mål når vi tager på tur f.eks. når vi tager op til Salamandersøen med fiskenet er det for at fange salamandre i et mosehul og kikke på hvad de ellers fanger eller når vi tager vi på fisketur med fiskestang er det for at prøve at fange skaller”

Det er ikke så ofte at børnehavens personale laver planlagte projekter, men de gør det. De har haft et projekt hvor de f.eks. arbejder med planter i en uges tid. Sonny fortæller at det foregår meget mere struktureret og i disse projekter prøver de at fastholde børnene og at alle skal ud og kikke på planter. De forbereder sig ved at lægge en nogenlunde plan for dagens aktiviteter og hvad det skal munde ud i. I planteprojektet tog de f.eks. planter og blade med hjem og pressede dem og lavet en udstilling, som de viste til de som ikke havde været med.

Udfordringer: Det er svært for personalet i Parkhøj at komme med udfordringer i forbindelse med at bruge natur og udeliv. Deres eneste bud er sygdom blandt personalet. Det klarer de ved at blive hjemme fra tur og i stedet benytte nærområdet.

8